Uuden vuoden tervehdys kaikille Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistyksen ystäville!

 Kategoriassa Yleinen

Kiitos arvokkasta tuestanne kuluneen toimintavuoden 2019 aikana.
Tukiyhdistyksen toiminta vakiintunut yhdistyksen toimitiloissa Oulun keskustassa kuluneen vuoden aikana. Olemme
kehittäneet erityisesti kaksisuuntaista matalankynnyksen toimintaa Suomeen turvapaikanhakijoina tulleiden naisten
ja perheiden tukemiseksi. Hyvinvointia ja kotoutumista tukevaan toimintaamme osallistuu viikottain n.20
vapaaehtoistyöntekijää ja n.50 asiakasta. Toimintamme puitteissa harjoitellaan yhdessä suomen kieltä ja arjessa
selviytymisen taitoja. Yhteisöllinen toimintamme luo luottamussuhteita ja tuo elämäniloa arkeen!
Toimintamme kolmivuotinen hankerahoitus (STEA) päättyy vuoden 2020 aikana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
yhdistyksemme toiminnan loppua! Tarve arvokkaalle vapaaehtoistyöllemme on entistäkin selkeämpi. Työtämme
arvostetaan erityisesti Oulun vastaanottokeskuksessa, viranomaistahoilla ja Oulun alueen järjestötoimijoiden
verkostossa. Tulemme edelleenkin keskittymään vapaaehtoistyöntekijöidemme asiantuntevan, arvokkaan ja
sitoutuneen työn jatkumoon. Näillä näkymin Tukiyhdistyksen omat toimitilat ovat käytössämme toukokuun loppuun
saakka. Tarvittaessa tulemme neuvottelemaan tilojen käytöstä toimintaryhmiemme jatkumolle yhteistyötahojemme
kanssa. Samalla toivomme onnea uusille yhdistyksen toimintaa tukeville uusille rahoitushakemuksille.
Yhdistyksen hallitus tulee vahvistamaan päivitetyn toimintasuunnitelman vuosikokouksessa maaliskuussa 2020.
Toivomme yhdistyksen jäsenten aktiivista osallistumista vuosikokoukseen. Vuosikokouksen tarkempi aikataulu
ilmoitetaan myöhemmin.
Voit tukea tukiyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi, maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun 10 euroa.
Jäsenmaksun voi maksaa suoraan yhdistyksen tilille:

Saaja: Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry
Tilinumero: FI78 5744 7720 0693 71
Viestikenttään: Jäsenmaksu 2020 /nimi

Tukiyhdistyksen hallituksen puolesta kaikille valoa kevääseen toivottaen.
Johanna Stevenson,pj
Oulun vastaanottokeskusten tykiyhdistys ry