Yhdenvertaisuuden asialla

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry tukee Oulun vastaanottokeskuksen ja Oulun seudun vastaanottoyksiköiden työtä ja niiden asiakkaita. Toimintamme periaatteina ovat vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen.
Oulu vastaanottokeskus

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta on matalan kynnyksen yhdessä tekemistä, jonka keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Toimimme tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa ja järjestämme tarpeiden mukaista toimintaa, tapahtumia sekä materiaalista tukea vastaanottokeskuksille sekä niiden asiakkaille. Lue lisää täältä.

Kaikki toimintamme suunnitellaan yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen kanssa ja perustuu osallistujien toiveisiin. Vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä opitaan muun muassa suomen kieltä, harjoitetaan kädentaitoja ja järjestetään pop up -kirpputoreja. Kehitämme vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostomme kanssa myös uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Onko sinulla oma idea toimintaan, jota haluat olla järjestämässä? Haluaisimme mielellämme kuulla ajatuksesi!

Ota yhteyttä.

Yhdistyksen vuosikokous 2020

Hei kaikki OVOK tukiyhdistyksen jäsenet! Tulemme järjestämään yhdistyksen vuosikokouksen ensi viikon keskiviikkona 8.4.2020 klo 18:00-19:30 Avustushakemuksiin tarvittavien liitteiden vahvistamisen vuoksi järjestämme vuosikokouksen vallitsevasta poikkeustilasta huolimatta. Haluamme toimia tässä tilanteessa yhteisvastuullisesti ja tehdä päätöksiä kaikkien terveyttä ajatellen. Kokoukseen osallistuminen on tässä poikkeustilanteessa mahdollista etäyhteyden kautta. Ilmoittaudu [...]

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry toimii Oulun vastaanottokeskuksen ja vastaanottoyksiköiden tukena. Yhdistyksen toimintaa koordinoi ja sen taloudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminta toimii jaetulla vastuulla ryhmissä, joille on nimetty omat koordinaattorit. Vapaaehtoisten kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoisten toimintaa ja vastuuta selventävä vapaaehtoistoiminnan sopimus, jonka myötä he ovat vakuutettuja toimiessaan yhdistyksen vapaaehtoisina. Tuemme vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista järjestämällä koulutusta ja vertaistukea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt yhdistykselle rahoituksen ”Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden integroitumisen tukeminen vapaaehtoisten voimin” -hankkeeseen. Kolmivuotiseen hankkeeseen on palkattu kokoaikainen projektityöntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. toimintamuotojen kehittäminen ja vahvistaminen, yhteistyöverkostojen laajentaminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen sekä vapaaehtoisten rekrytointi.