Yhdenvertaisuuden asialla

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry tukee Oulun vastaanottokeskuksen ja Oulun seudun vastaanottoyksiköiden työtä ja niiden asiakkaita. Toimintamme periaatteina ovat vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen.
Oulu vastaanottokeskus

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta on matalan kynnyksen yhdessä tekemistä, jonka keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Toimimme tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa ja järjestämme tarpeiden mukaista toimintaa, tapahtumia sekä materiaalista tukea vastaanottokeskuksille sekä niiden asiakkaille. Lue lisää täältä.

Kaikki toimintamme suunnitellaan yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen kanssa ja perustuu osallistujien toiveisiin. Vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä opitaan muun muassa suomen kieltä, harjoitetaan kädentaitoja ja järjestetään pop up -kirpputoreja. Kehitämme vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostomme kanssa myös uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Onko sinulla oma idea toimintaan, jota haluat olla järjestämässä? Haluaisimme mielellämme kuulla ajatuksesi!

Ota yhteyttä.

Joululahjakeräyskampanja!

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry järjestää joululahjakeräyskampanjan Oulun vastaanottokeskuksessa asuville lapsille! Keräys jatkuu marraskuun ajan ja vielä on lapsia, joita voi ilahduttaa joululahjalla! 🎅🤶 Laita sähköpostia osoitteeseen materiaaliapu@tukiyhdistys.fi ja varaa oma lahjansaaja!🧡 We have launched a Christmas gift collection for the children living in Heikinharju-Center! Campaign continues until the end of November and there are still […]

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry toimii Oulun vastaanottokeskuksen ja vastaanottoyksiköiden tukena. Yhdistyksen toimintaa koordinoi ja sen taloudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminta toimii jaetulla vastuulla ryhmissä, joille on nimetty omat koordinaattorit. Vapaaehtoisten kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoisten toimintaa ja vastuuta selventävä vapaaehtoistoiminnan sopimus, jonka myötä he ovat vakuutettuja toimiessaan yhdistyksen vapaaehtoisina. Tuemme vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista järjestämällä koulutusta ja vertaistukea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt yhdistykselle rahoituksen ”Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden integroitumisen tukeminen vapaaehtoisten voimin” -hankkeeseen. Kolmivuotiseen hankkeeseen on palkattu kokoaikainen projektityöntekijä, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. toimintamuotojen kehittäminen ja vahvistaminen, yhteistyöverkostojen laajentaminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen sekä vapaaehtoisten rekrytointi.