Yhdenvertaisuuden asialla

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry tukee Oulun vastaanottokeskuksen työtä sekä niiden asiakkaita ja alueen maahanmuuttajia osallistamalla heitä mukaan ryhmätoimintaan. Toimintamme periaatteina ovat vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen.
Oulu vastaanottokeskus

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta on matalan kynnyksen yhdessä tekemistä, jonka keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Toimimme tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttajien kanssa ja järjestämme tarpeiden mukaista toimintaa, tapahtumia sekä materiaalista tukea. Lue lisää täältä.

Erityisenä kehittämiskohteenamme on naiserityinen työ, jota tehdään STEA-rahoitteisen Moninaisilla poluilla -hankkeessa.

Kaikki toimintamme suunnitellaan yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen ja oululaisten maahanmuuttajien sekä yhteistyöverkostojen kanssa. Toiminta perustuu osallistujien toiveisiin. Vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä opitaan muun muassa suomen kieltä, harjoitetaan kädentaitoja ja järjestetään pop up -kirpputoreja. Kehitämme vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostomme kanssa myös uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Onko sinulla oma idea toimintaan, jota haluat olla järjestämässä? Haluaisimme mielellämme kuulla ajatuksesi!

Ota yhteyttä.

Yhdistyksemme sai vuonna 2020 Oulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnuspalkinnon. Perusteluissa todetaan:

”Oulun Vastaanottokeskuksen Tukiyhdistys ry tekee työtä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielen opetusta naisille. Työssä autetaan naisia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.”

OVOK-tukiyhdistyksen kevätkokous järjestetään 27.3.2023 klo 19.00. Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan vuoden 2022 tapahtumista ja toiminnastamme sekä yhdistyksen puolella että Moninaisilla poluilla -hankkeessa. Kokouksessa vahvistetaan vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös. Jäsenmaksun vuonna 2022 maksaneena jäsenenä voit osallistua kokoukseen. Mikäli et ole vielä maksanut jäsenmaksua, voit hoitaa asian maksamalla 10 euroa tilille OVOK-tukiyhdistys FI78 5744 7720 0693 […]

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry toimii Oulun vastaanottokeskuksen ja vastaanottoyksiköiden tukena. Yhdistys edistää alueen maahanmuuttajien integroitumista järjestämällä erilaista ryhmätoimintaa. Yhdistyksen toimintaa koordinoi ja sen taloudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminta toimii jaetulla vastuulla ryhmissä, joille on nimetty omat koordinaattorit. Vapaaehtoisten kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoisten toimintaa ja vastuuta selventävä vapaaehtoistoiminnan sopimus, jonka myötä he ovat vakuutettuja toimiessaan yhdistyksen vapaaehtoisina. Tuemme vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista järjestämällä koulutusta ja vertaistukea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt yhdistykselle rahoituksen Moninaisilla poluilla -hankkeeseen (4/2021-12/2023), joka keskittyy naiserityisen työn kehittämiseen. Kolmivuotiseen hankkeeseen on palkattu kokoaikainen projektityöntekijä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Vuosina 2018-2020 STEA rahoitti yhdistyksen hanketta Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden integroitumisen tukeminen vapaaehtoisten voimin, jonka aikana yhdistyksen vapaaehtoisuuteen perustuvat työmuodot vakiintuivat.