Yhdenvertaisuuden asialla

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry tukee Oulun vastaanottokeskuksen työtä sekä niiden asiakkaita ja alueen maahanmuuttajia osallistamalla heitä mukaan ryhmätoimintaan. Toimintamme periaatteina ovat vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, avoimuus ja erilaisten näkemysten kunnioittaminen.
Oulu vastaanottokeskus

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta on matalan kynnyksen yhdessä tekemistä, jonka keskiössä on ihmisten kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Toimimme tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskusten kanssa ja järjestämme tarpeiden mukaista toimintaa, tapahtumia sekä materiaalista tukea vastaanottokeskuksille, heidän niiden asiakkailleen ja alueen muille maahanmuuttajille. Lue lisää täältä.

Kaikki toimintamme suunnitellaan yhdessä Oulun vastaanottokeskuksen kanssa ja perustuu osallistujien toiveisiin. Vapaaehtoisten ohjaamissa ryhmissä opitaan muun muassa suomen kieltä, harjoitetaan kädentaitoja ja järjestetään pop up -kirpputoreja. Kehitämme vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostomme kanssa myös uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Onko sinulla oma idea toimintaan, jota haluat olla järjestämässä? Haluaisimme mielellämme kuulla ajatuksesi!

Ota yhteyttä.

Yhdistyksemme sai vuonna 2020 Oulun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tunnuspalkinnon. Perusteluissa todetaan:

”Oulun Vastaanottokeskuksen Tukiyhdistys ry tekee työtä esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi arjessa järjestämällä kerhoja, leirejä ja kielen opetusta naisille. Työssä autetaan naisia kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistamalla heidän itsetuntoaan, osaamistaan ja suomalaisen kulttuurin tuntemusta.”

Kokous 21.10.2021 klo 19

Hei! Tukiyhdistys järjestää ylimääräisen yleiskokouksen 21.10.2021 klo 19.   Mikäli olet maksanut yhdistyksen jäsenmaksun tänä vuonna tai vuonna 2020, sinulla on äänioikeus yhdistyksen yleiskokouksessa ja olet tervetullut päättämään yhdistyksen asioista. Esityslistalla on sääntöjen päivittäminen niin, että hanketoiminta hoituu sujuvasti.   Mikäli olet tulossa kokoukseen, laita viestiä osoitteeseen [email protected] Tiedämme näin varata tarjoilut kokousosallistujille. Saat [...]

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry toimii Oulun vastaanottokeskuksen ja vastaanottoyksiköiden tukena. Yhdistys edistää alueen maahanmuuttajien integroitumista järjestämällä erilaista ryhmätoimintaa. Yhdistyksen toimintaa koordinoi ja sen taloudesta vastaa yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen vapaaehtoistoiminta toimii jaetulla vastuulla ryhmissä, joille on nimetty omat koordinaattorit. Vapaaehtoisten kanssa allekirjoitetaan vapaaehtoisten toimintaa ja vastuuta selventävä vapaaehtoistoiminnan sopimus, jonka myötä he ovat vakuutettuja toimiessaan yhdistyksen vapaaehtoisina. Tuemme vapaaehtoisten osaamista ja jaksamista järjestämällä koulutusta ja vertaistukea.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt yhdistykselle rahoituksen Moninaisilla poluilla -hankkeeseen (4/2021-12/2023), joka keskittyy naiserityisen työn kehittämiseen. Kolmivuotiseen hankkeeseen on palkattu kokoaikainen projektityöntekijä ja kaksi osa-aikaista työntekijää.

Vuosina 2018-2020 STEA rahoitti yhdistyksen hanketta Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden integroitumisen tukeminen vapaaehtoisten voimin, jonka aikana yhdistyksen vapaaehtoisuuteen perustuvat työmuodot vakiintuivat.